BAŞARAN GEMİ'DE TÖREN

Gemi İndirme Töreni Haziran 2008 - MOBYDİCK